Hợp tấu nhạc cụ dân gian: “Mai khai xuân mãn viên”[Chanhkien.org]

— Mai khai xuân mãn viên (Hoa mai nở xuân khắp vườn)

Kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Độ dài: 4 phút 42
Sáng tác: Đệ tử Đại Pháp người Đức, Nhan Tĩnh Phân
Chế tác: Nhan Tĩnh Phân

Download Mp3: http://media.zhengjian.org/media/2012/01/23/meikaichunmanyuan_128mp.mp3

Dịch từ:

http://www2.zhengjian.org/music/Yuequchaungzuo/minzulequ/minlehezou/2012/0125/27107.html


Ngày đăng: 29-01-2012