Tin ảnh: Điểm tập Pháp Luân Công tại Addis Ababa, Ethiopia[Chanhkien.org] Trong vài năm qua, ngày càng nhiều người Ethiopia đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Ngày càng nhiều người Ethiopia đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Họ đến từ nhiều vùng khác nhau và thuộc nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau. Một số họ là sinh viên đại học.

Ảnh 3: Học Pháp cùng nhau.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/11/25/34728.html
http://pureinsight.org/node/3539Ngày đăng: 11-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.