Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời kếtTác giả: Bạch Ca

[Chanhkien.org]

Lời kết

Người ta vẫn thường cho rằng «Khải Huyền» là một bộ phận của Thánh Kinh, thực ra không phải vậy. Người ta thường cho rằng «Khải Huyền» là chân lý mà Thánh John ngộ được từ Đạo của Thượng Đế hoặc của Chúa Jesus, hoặc cảnh tượng vị lai mà Thánh John nhìn thấy nhờ công năng túc mệnh thông của bản thân. Thực ra đều không phải. «Khải Huyền» là một bộ phận lịch sử trong quyển sách với bảy phong ấn trên thiên thượng mà chúng Thần đã dùng lời Thánh John, dùng ngôn ngữ nhân loại để khải ngộ thế nhân. Do đó nội dung nó giảng nhất định là siêu xuất khỏi nội dung của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, cũng siêu xuất khỏi nội dung của Phật giáo và Đạo giáo. Do đó nội dung nó giảng nhất định siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của Thánh John, siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của người Tây phương thời bấy giờ, cũng siêu xuất khỏi phạm vi tri thức của người Đông phương thời bấy giờ.

Người ta vẫn thường cho rằng «Khải Huyền» nói với thế nhân tương lai sẽ có ngày tận thế, đại thẩm phán và phục sinh, v.v., thực ra không phải. Những điều này căn bản không phải là chân tướng mà «Khải Huyền» muốn tiết lộ cho con người. Ngày tận thế, đại thẩm phán và phục sinh, v.v. căn bản không phải điều bí mật trong «Khải Huyền», mà đều là «Khải Huyền» trực tiếp nói với con người, căn bản không thể tính là chỗ mê của lời tiên tri. Chỗ mê chân chính trong lời tiên tri mà «Khải Huyền» muốn cho con người biết không thể nói trực tiếp được, nếu không thì chính là tiết lộ thiên cơ. Tất nhiên, lời giải vẫn phải thông qua văn tự bề mặt của «Khải Huyền» mà tìm ra.

Ai là Cứu Thế Chủ, đây mới là chỗ mê thực sự trong toàn bộ cuốn sách tiên tri «Khải Huyền».

Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.

Tranh: Thánh John trên đảo Patmos.

Đạo của Thần, ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ chính là Cứu Thế Chủ chân chính, và tất cả chúng sinh nhất định phải được Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ cứu độ mới có thể có vị lai! Đây chính là đáp án cho tất cả chỗ mê trong «Khải Huyền».

Tất cả chư Phật Thế tôn xuất hiện trên thế gian từ trước tới nay đều là để trải đường cho Cứu Thế Chủ chân chính. Đây chính là chân tướng trong lịch sử nhân loại!

Phong trào cộng sản trong lịch sử chỉ là để khiến Trung Quốc trở thành vương quốc ma quỷ của Sa-tăng, nhằm gây ra đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ Pháp Luân Đại Pháp tại thế gian, dùng toàn bộ sức mạnh quốc gia để bức hại đệ tử Đại Pháp, thực hiện cái gọi là “kiểm nghiệm” của chúng Thần quá khứ đối với đệ tử Đại Pháp từng là đệ tử của chư Phật Thế tôn, đồng thời quan sát biểu hiện của thế nhân, xem họ nên bị hủy diệt hay có vị lai trong đại thẩm phán tối hậu. Đây chính là chân tướng lịch sử!

Phàm là người trong chính quyền Trung Cộng, hễ đã bị đánh thú ấn ‘búa liềm’, thì đều không thể được chư Phật Thế tôn chuộc tội, đều không có vị lai, đều bị chúng Thần quá khứ an bài hủy diệt. Đây chính là chân tướng lịch sử!

Chúng Thần quá khứ, vì để tự cứu, cứu vãn và làm mới Thiên Địa, vì để thoát khỏi hoại diệt trong giai đoạn cuối cùng của vũ trụ, đã an bài toàn bộ vở kịch trong quyển sách với bảy phong ấn này. Vở kịch này có sân khấu tại địa cầu, với Trung Quốc là sân chơi chính, và đạo diễn là chúng Thần quá khứ. Toàn bộ vở kịch này có hai chủ tuyến phát triển chính, một tại Tây phương, và một tại Đông phương. Sa-tăng đại hồng long đến từ Tây phương, còn Cứu Thế Chủ đến từ Đông phương. Để thành tựu sự việc tự cứu tất thành này, để thành tựu đại sự nhân duyên làm mới Thiên Địa này, rất nhiều chư Phật Thế tôn đã hạ thế độ nhân và lưu lại tham chiếu lịch sử.

Màn diễn cuối cùng trong toàn bộ vở kịch lịch sử này chính là đại hoạn nạn bức hại Thánh đồ. Nó là màn cuối cùng của toàn bộ vở kịch lịch sử, và hiện vẫn đang diễn ra. Vai chính của màn diễn này chính là đệ tử Đại Pháp, còn Sa-tăng đại hồng long và chính quyền Bắc Kinh là nhân vật phản diện. Người Trung Quốc đều đóng nhiều vai khác nhau trong màn diễn này, còn các nước khác vừa đóng vai phụ, vừa là khán giả.

Thế nhân đều ở trong mê và được theo dõi lựa chọn. Bất kể tự mình đóng vai hay là khán giả, thì đều có sự lựa chọn trong màn diễn này. Chỉ có hai sự lựa chọn, đi theo ma quỷ, hay là đi theo Cứu Thế Chủ. Lựa chọn đi theo Cứu Thế Chủ, thì chính là lựa chọn tương lai. Lựa chọn đi theo ma quỷ đảng cộng sản, thì chính là lựa chọn bị đào thải, không có tương lai.

Tuy nhiên, Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ là từ bi vô hạn và muốn cứu độ hết thảy chúng sinh. Cứu Thế Chủ khi thẩm phán và tranh chiến thì chỉ chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không chiếu theo phép tắc được định trong quyển sách với bảy phong ấn, không chiếu theo giao ước với Thượng Đế, cũng không lựa chọn người được cứu độ và bị đào thải theo ước định của chúng Thần quá khứ. Hết thảy đều theo Chân-Thiện-Nhẫn, đều lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn. Do đó, nhờ phúc của Đại Pháp, các kiếp số vốn gần như đã định trong quyển sách lịch sử với bảy phong ấn đã thay đổi rất nhiều từ khi Pháp Luân Đại Pháp khai truyền từ năm 1992. Đúng như kinh văn «Phúc của Đại Pháp» mà Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ công bố ngày 19/5/2002:

Chính Pháp mười năm, tái tạo càn khôn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hoại diệt, khai sáng vô lượng đại khung, vô lượng trí huệ của Pháp lý viên dung bất diệt. Đây là Phúc cho chúng sinh, là uy đức của đồ đệ Đại Pháp.

Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai hoạ sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!”

Giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp chính là cứu vãn những chúng sinh bị chúng Thần quá khứ an bài hủy diệt mà không có vị lai, bao gồm người Trung Quốc ngày nay.

Nhờ phúc của Đại Pháp, Sa-tăng đại hồng long đã bị trảm trong Chính Pháp, đại chiến thế giới thứ III đã được miễn, hai vị sứ giả của Thượng Đế cũng không xuất hiện nữa, các loại an bài trong ngày tận thế đều phát sinh cải biến.

Nhờ phúc của Đại Pháp, đoạn thời gian diệt vong của nhân loại trong ngày tàn của thế giới đã trở thành cơ hội quý giá để thế nhân tỉnh ngộ và được cứu độ.

Nhờ phúc của Đại Pháp, những người bị ma quỷ đánh dấu đã có cơ hội cuối cùng để xóa thú ấn và xóa tên trong sách sự sống của ma quỷ. Đệ tử Đại Pháp ngày nay giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội), ấy chính là cứu độ thế nhân, đặc biệt là người Trung Quốc. Những người bị ma quỷ đánh dấu chỉ cần “tam thoái” là có thể được miễn các loại hình phạt dành cho người có thú ấn, từ đó được Cứu Thế Chủ cứu độ và có vị lai.

Tương lai của nhân loại, ắt sẽ như Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ nói trong «Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian»:

“Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.”

Hỡi thế nhân, xin hãy thức tỉnh, các thệ ước của chư Thần đang được thực hiện!!!

Hỡi người Trung Quốc, xin hãy thức tỉnh, mau xóa thú ấn, thoát khỏi vương triều Trung Cộng, để không phải chịu tội chung với nó.

Này, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này.” (Khải Huyền, 22:07)

(Hết)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/book/html/zhengjie/z010.htmNgày đăng: 24-11-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.