Video âm nhạc: “Đắc độ”[Chanhkien.org] Trình bày bởi Sara Effner

Xem Online (2:57): Low Resolution | High Resolution
Download: Low Resolution (772KB) | High Resolution (4.9MB)

Lời tiếng Trung:

落入凡间深处,
迷失不知归路。
辗转千百年,
幸遇师尊普度,
得度,得度,
切莫机缘再误。

Phiên âm Hán Việt:

Lạc nhập phàm gian thâm xứ,
Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên.
Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ.

Phiên âm Pinyin:

Luò rù fánjiān shēn chǔ,
Míshī bú zhī guīlù.
Zhǎnzhuǎn qiān bǎinián,
Xìng yù Shī zūn pǔ dù,
Dé dù, dé dù,
Qiè mò jīyuán zài wù.

Lời tiếng Anh:

We have fallen to this maze
Helpless, lost, can’t find the way
Searching thousands of years
One day Master reappears

Be saved, be saved
Please don’t miss this chance again
(repeat)

Tạm dịch:

Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoát đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/2116


Ngày đăng: 13-10-2011