Ảnh: Dân chúng đại lục thả bóng bay mang thông điệp về Pháp Luân Công[Chanhkien.org] Ngày 21 tháng 7 năm 2011, dân chúng tại một địa phương ở Trung Quốc đại lục đã cùng nhau thả bóng bay mang thông điệp về Pháp Luân Công; dải băng màu được buộc trên những quả bóng bay mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Tam thoái bảo mệnh”, v.v.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8401Ngày đăng: 03-08-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.