Ảnh: Dân chúng đại lục thả bóng bay mang thông điệp về Pháp Luân Công[Chanhkien.org] Ngày 21 tháng 7 năm 2011, dân chúng tại một địa phương ở Trung Quốc đại lục đã cùng nhau thả bóng bay mang thông điệp về Pháp Luân Công; dải băng màu được buộc trên những quả bóng bay mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Tam thoái bảo mệnh”, v.v.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8401


Ngày đăng: 03-08-2011