Từ lai lịch của Đường Tăng mà hiểu được tội phỉ báng Phật Pháp là lớn thế nàoTác giả: Kính Pháp

TayDuKy

[Chanhkien.org] «Tây Du Ký» hồi thứ 100 “Kính hồi Đông Thổ, Ngũ thánh thành chân” có đoạn bốn thầy trò Đường Tăng được Phật Như Lai thụ phong. Khi đó Phật Như Lai nói: “Thánh tăng, kiếp trước con nguyên là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi là Kim Thiền Tử. Bởi vì con không nghe giảng Pháp, khinh mạn lời giảng Đạo của ta, cho nên bị đọa chuyển sinh nơi Đông Thổ”.

Như Lai không vì Kim Thiền Tử là đồ đệ thứ hai của mình mà có thể thiên vị bỏ qua cho tội không nghe giảng Pháp và khinh thường Phật Pháp được, nên phải đánh hạ Kim Thiền Tử xuống. Trước Phật Pháp, mỗi người đều bình đẳng, ai không kính trọng Phật Pháp thì kết quả đều như nhau.

Kim Thiền Tử bị đọa sang Đông Thổ Đại Đường liền bắt đầu trải qua kiếp nạn. Vừa mới sinh ra đời thì cha đã bị giết, mới vừa đầy tháng mẹ cậu bé đã phải thả cậu lên bè trôi sông, suýt chút nữa thì bị chết đuối. Lớn lên đi tìm họ hàng báo oan chẳng hề dễ dàng, về sau trên con đường phản bổn quy chân đi Tây Trúc thỉnh kinh phải trải qua muôn ngàn sóng gió, hết tai này đến nạn kia. Mỗi khi gặp khó nạn chỉ cần trong tâm thoáng có niệm không chính, tâm cầu Pháp có một chút thiếu kiên định thôi thì đều phí công nhọc sức, lại còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Bốn thầy trò Đường Tăng kiên định tâm cầu Phật Pháp, bất kể phía trước có điều gì khó khăn hiểm nạn đều không thể nào ngăn cản nổi bốn người tiến bước về Linh Sơn cõi Phật. Trải qua 81 nạn mới trở về lại được thế giới Phật, có thể thấy muốn tiêu trừ nghiệp xấu gây ra do tội coi thường Phật Pháp là rất gian nan.

Kim Thiền Tử coi thường chỉ là Như Lai Pháp, chứ chưa phải là Đại Pháp căn bản của vũ trụ. Kim Thiền Tử còn chưa có phỉ báng Pháp, phỉ báng Phật, mới chỉ coi thường mà đã phải trải qua nhiều kiếp nạn như thế. Vậy nếu khinh thường Đại Pháp căn bản của vũ trụ, phỉ báng Phật Chủ thì tội còn nhiều đến đâu? Hiện nay Đại Pháp vũ trụ (Pháp Luân Đại Pháp) đang được truyền rộng khắp thế gian, nhưng vì sự tuyên truyền tà ác của tập đoàn ma quỷ đã khiến cho biết bao thế nhân trong đầu sinh ra những ý nghĩ bất hảo đối với Đại Pháp. Nhìn kiếp nạn mà Kim Thiền Tử đã phải trải qua thì có thể suy ngẫm ra được những người ấy sẽ phải gặp kết quả như thế nào. Bất kể những người đó là từ đâu tới, bất kể họ nguyên là từ tầng thứ bao cao mà tới, thì kết quả đều là giống nhau. Cũng vì thế có thể thấy sứ mệnh giảng thanh chân tướng, cứu độ thế nhân của đệ tử Đại Pháp là trọng yếu và vĩ đại như thế nào.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/21/16884.htmlNgày đăng: 25-11-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.