Flash âm nhạc: “Như mộng lệnh – Đắc độ”[Chanhkien.org] Bài hát này khá thịnh hành và quen thuộc với các đệ tử Đại Pháp các nước, nhiều học viên các nước cũng trình bày bài hát này nhân dịp Pháp hội,… Bài hát được chơi bằng những nhạc cụ khác nhau và có lúc được chơi bằng cả một dàn hòa nhạc. Sau đây là đường dẫn tới file Flash âm nhạc và diễn tấu Erhu (đàn Nhị) bản nhạc “Như mộng lệnh – Đắc độ”.

Flash tiếng Hoa: http://media.zhengjian.org/media/2002-6-8-world.swf

Erhu (đàn Nhị): http://media.zhengjian.org/media/2004/03/15/chun-dedu.mp3

Như mộng lệnh – Đắc độ

Lạc nhập phàm gian (1) thâm xứ (2),
Mê thất (3) bất tri quy lộ (4) .
Triển chuyển (5) thiên bách niên ,
Hạnh ngộ (6) Sư tôn phổ độ ,
Đắc độ, đắc độ ,
Thiết mạc (7) cơ duyên tái ngộ (8) .
Đắc độ, đắc độ ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ .

Giải thích thô thiển của người dịch:

(1) Phàm gian – [thế] gian phàm [tục]
(2) Thâm xứ – xứ sâu, thâm nghĩa là sâu
(3) Mê thất – mê: lạc; lầm lạc; mê đắm, lờ mờ
Thất: mất; làm sai, lạc; bỏ qua; lầm lỗi
(4) Quy lộ – quy: về, trở về; trả lại; theo về, nương về;…
(5) Triển chuyển – Triển chuyển phản trắc: Trằn trọc trở mình không ngủ. Vì thế nên sự gì phản phúc bất định cũng gọi là triển chuyển;
Quanh co, gián tiếp, gặp khó khăn, bị trở ngại
(6) Hạnh ngộ – hạnh: hạnh phúc, may mắn; mừng, thích; Ngộ – gặp gỡ, sự gì thốt nhiên gặp phải cũng gọi là ngộ.
(7) Thiết mạc – quyết chớ, quyết không
(8) Tái ngộ – ‘tái’ nghĩa là lại, một lần nữa. Từ ‘ngộ’ ở đây (误) khác với ngộ (遇) trong ‘hạnh ngộ’ ở trên. Ngộ (误) có nghĩa là lầm lẫn, làm mê hoặc; bị sự gì nó làm lụy. Ý nghĩa ở đây không phải là gặp lại, mà là không mê lầm một lần nữa.

Lời tiếng Trung:

落入凡间深处,
迷失不知归路。
辗转千百年,
幸遇师尊普度,
得度,得度,
切莫机缘再误。

Phiên âm Pinyin:

Luò rù fánjiān shēn chǔ,
Míshī bú zhī guīlù.
Zhǎnzhuǎn qiān bǎinián,
Xìng yù Shī zūn pǔ dù,
Dé dù, dé dù,
Qiè mò jīyuán zài wù.

Lời tiếng Anh:

Be Saved

We have fallen to this maze,
Helpless, lost, can’t find the way,
Searching thousands of years,
One day Master reappears,
Be saved, be saved,
Please don’t miss this chance again.

Tạm dịch:

Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoát đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/celestialmelody/articles/9/25588.htmlNgày đăng: 08-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.