Ca khúc tiếng Anh: “Falun Dafa Is Ruling”Tác giả: Yongqing

[Chanhkien.org]

Download Mp3

Lời tiếng Anh:

Falun Dafa Is Ruling

For so many years,
We have been wandering.
For so many years,
We have been waiting.
Today, our hearts are singing,
Today, our spirit is rising,
Shining, shining, shining,
The falun is coming!
For so many years,
We have been wondering.
For so many years,
We have been seeking.
Today, we are seeing,
we are seeing,
Today, we are cheering,
we are cheering,
Shining, shining, shining,
The falun is turning!
The truthfulness,
The compassion,
The tolerance,
They are ruling!

Lời tiếng Việt:

Pháp Luân Đại Pháp đang tỏa sáng

Bao nhiêu năm qua,
Chúng ta luôn lang thang;
Bao nhiêu năm qua,
Chúng ta luôn chờ đợi;
Hôm nay, trái tim chúng ta hoan ca,
Hôm nay, tinh thần chúng ta phấn chấn,
Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem!
Pháp Luân đã đến,
Bao nhiêu năm qua;
Chúng ta trong mê lạc,
Bao nhiêu năm qua;
Chúng ta luôn tự hỏi,
Bao nhiêu năm qua;
Chúng ta luôn tìm kiếm,
Hôm nay chúng ta đã tìm thấy,
Hôm nay chúng ta mừng vui được thấy,
Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem!
Pháp Luân đang xoay chuyển!
Bạn [hãy] nhìn [cái] Chân
Bạn [hãy] nhìn [cái] Thiện
Bạn [hãy] nhìn [cái] Nhẫn
Đang chỉnh lại càn khôn.

Lời Hán, Hán-Việt:

法正乾坤
Pháp Chính Càn Khôn

fă zhèng gan kun

多少年来,
Đa thiếu niên lai ,
duo shào nián lái ,

我们一直在徘徊;
Ngã môn nhất trực tại bồi hồi ;
wǒ men yi zhí zài pái huái ;

多少年来,
Đa thiếu niên lai ,
duo shào nián lái ,

我们一直在等待;
Ngã môn nhất trực tại đẳng đãi ;
wǒ men yi zhí zài dĕng dài ;

今天, 我们心在欢歌,
Kim thiên , ngã môn tâm tại hoan ca ,
jin tian , wǒ men xin zài huan ge ,

今天,我们精神振奋,
Kim thiên , ngã môn tinh thần chấn phấn ,
jin tian , wǒ men jing shén zhèn fèn ,

看那! 看那! 看那!
Khán na ! Khán na ! Khán na !
kàn nă ! kàn nă ! kàn nă !

法轮已经降临!
Pháp luân dĩ kinh giáng lâm !
fă lún yĭ jing jiàng lín !

多少年来,
Đa thiếu niên lai ,
duo shào nián lái ,

我们在迷失之中;
Ngã môn tại mê thất chi trung ;
wǒ men zài mí shi zhi zhong ;

多少年来,
Đa thiếu niên lai ,
duo shào nián lái ,

我们一直在找寻。
Ngã môn nhất trực tại hoa tầm .
wǒ men yi zhí zài zhăo xún .

今天,我们已经找到,
Kim thiên , ngã môn dĩ kinh hoa đáo ,
jin tian , wǒ men yĭ jing zhăo dào ,

今天,我们欢呼阵阵,
Kim thiên , ngã môn hoan hô trận trận ,
jin tian , wǒ men huan hu zhèn zhèn ,

看那! 看那! 看那!
Khán na ! Khán na ! Khán na !
kàn nă ! kàn nă ! kàn nă !

法轮正在转动!
Pháp luân chính tại chuyển động !
fă lún zhèng zài zhuăn dòng !

你看这真,
Nễ khán giá chân ,
nĭ kàn zhè zhen ,

你看这善,
Nễ khán giá thiện ,
nĭ kàn zhè shàn ,

你看这忍,
Nễ khán giá nhẫn ,
nĭ kàn zhè rĕn ,

把乾坤拨正!
Bả can khôn bát chính !
bă gan kun bo zhèng !

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/9/4/18399.html
http://www.pureinsight.org/node/929Ngày đăng: 05-10-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.