Tạ ơn Sư phụTác giả: Một học viên Pháp Luân Công ở Plano, Texas, Mỹ quốc

[Chanhkien.org]

Tạ Ơn Sư Phụ

*****

Tạ ơn Thầy Lý Pháp Luân Công
Tất cả niềm tin với tấm lòng
Pháp bảo thầy truyền cho đệ tử
Trọn đời vẫn mãi nhớ ơn Ông

*****

Từ bi Sư Phụ Pháp Luân Công
Cứu độ chúng sinh khắp Đại-Đồng
Không ngại vào sinh và ra tử
Tận cùng, Nam, Bắc cả Tây Đông

*****

Từ khi tu luyện Pháp Luân Công
Các đường kinh mạch được lưu thông
Nan y những bệnh không còn nữa
Là nhờ huyền bí Pháp Luân Công

*****

Từ khi tu luyện Pháp Luân Công
Những bệnh sân si, những bận lòng
Giải thoát tiêu trừ và tan biến
Cũng nhờ tu luyện Pháp Luân Công

*****

Tôi thương đệ tử Pháp Luân Công
Quyết chí thủy chung vẫn một lòng
Qua bao gian khổ không lui bước
Đoàn kết tu luyện Pháp Luân Công

*****

Tôi kính đệ tử Pháp Luân Công
Những người trung nghĩa với non sông
Tôn thờ Phật Pháp Chân Thiện Nhẫn
Đúng là đệ tử Pháp Luân Công.

*****

Kính bái .

Dâng lên Sư Phụ Tôn Kính

–0–

Pháp Luân rực rỡ ánh hào quang,
Thầy xuống làm người giữa thế gian.
Hồng truyền Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn
Sửa đổi càn khôn, diệt ác gian.
Cứu độ chúng sinh thời mạt pháp,
Giảng thanh chân tượng phép mầu ban.
Phản bổn quy chân người phàm tục,
Chân tu Tâm, Mạng được song toàn !

Ngày 05 tháng 12 năm 2005Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.