Giới thiệu Pháp Luân Công tại trường Đại Học Dallas Texas[Chanhkien.org] Hiệu trưởng trường trung học ED Constock đã mời nhóm đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến hướng dẫn 5 bài tập Công Pháp. Gần 30 em học sinh và giáo sư đã tập những động tác của 5 bài Công Pháp tại sân thể dục nhà trường.

Nhóm đệ tử Pháp Luân Công đã giải thích về lợi ích của những bài tập giúp sức khỏe cho con người trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khủng bố dã man những đệ tử Pháp Luân Công, nhưng những học viên đã hoàn toàn chống lại, tán dương công lý và trình bày những hình ảnh của cuộc khủng bố. Tất cả học sinh và giáo sư đều lắc đầu khi nhìn thấy hình ảnh cảnh tra tấn dã man của Trung Cộng. Nhưng họ đã mĩm cười khi nhìn vào hình ảnh những học viên Pháp Luân Công đang thỉnh cầu chấm dứt cuộc đàn áp trên khắp thế giới.

Học sinh và giáo sư đã học 2 bài đầu, một đệ tử chính cùng 2 đệ tử phụ trình bày các động tác, những đệ tử khác giúp chỉnh sửa các động tác cho những học viên mới.

Phần lớn những học sinh ở ED Constock là người gốc da đen và Mễ. Nhà trường phải mượn người giữ trật tự, vì thường có học sinh không giữ kỷ luật, nhà trường có gắn máy các lối vào để kiểm soát học sinh mang súng vào trường. Bà Hiệu Trưởng Huckaby rất quan tâm về kỷ luật của học sinh.

Bà Zheng Đệ tử Pháp Luân Công cũng là giáo sư của trường, được mời đến để dạy môn tân toán học, đó là dịp tốt để bà giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với bà hiệu trưởng Huckaby.

Sau khi học các bài công pháp, bà hiệu trưởng rất lấy làm ham thích Pháp Luân Công, nên đã mời đệ tử Đại Pháp đến trường thường xuyên để giải thích về Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiệu trưởng cũng hứa sẽ phân phát các tờ bướm đến phụ huynh học sinh, đồng thời mời họ tham gia học tập Pháp Luân Công.Ngày đăng: 01-01-2004

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.