Tác phẩm nhiếp ảnh: “Đi bộ vạn dặm giảng chân tướng”Bản in Bản in

[Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/8/24/39667.html

Share

Ngày đăng: 27-05-2012