Hoạt họa: Tiểu đệ tử chạy qua quảng trường Thiên An MônBản in Bản in

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

LittleDiscipleDịch từ:

http://pureinsight.org/node/5293

Share

Ngày đăng: 03-05-2010