Hoạt họa: Tiểu đệ tử chạy qua quảng trường Thiên An Môn

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

LittleDiscipleDịch từ:

http://pureinsight.org/node/5293