Hoạt họa: Tiên nữ hái hoa senBản in Bản in

Tác giả: William Beaux

[Chanhkien.org]

TienNuHaiHoa

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5050

Share

Ngày đăng: 28-05-2010