Hoạt họa: Tiên nữ hái hoa sen

Tác giả: William Beaux

[Chanhkien.org]

TienNuHaiHoa

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5050