Thông linh bảo ngọc | Tu Luyện Cố Sự

🌸 Bà lão nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên hương án. Bà lần theo tiếng khóc thì thấy một bé trai được bọc trong một tấm chăn. Bà lão tự hỏi: “Không biết ai đã để quên đứa bé này ở đây nhỉ?” theo bản năng, bà giở tấm chăn ra thì trông thấy một bức thư cùng một miếng ngọc trong đó.

🌸 Tăng tiên sinh cầm bảo ngọc trong tay ngắm nhìn hết sức cẩn thận, rồi thất thanh kêu lên: “Quả nhiên giống y như đúc với miếng ngọc của con gái tôi!” ...

🌸 Mời quý khán thính giả lắng nghe câu chuyện có tựa đề, “Thông linh bảo ngọc.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/06/luan-hoi-ky-su-thong-linh-bao-ngoc-2.html