Tranh Quốc họa: Hoa mẫu đơn[ChanhKien.org]

Chữ trên tranh: Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5

Chú thích của người dịch:

Quốc họa là một dạng tranh truyền thống của Trung Quốc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/237597Ngày đăng: 23-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.