Hội họa: Dưới gốc hoa tử đằng[ChanhKien.org]

Ngôn ngữ của hoa tử đằng là mong đợi những điều tốt đẹp. Bức tranh này mang hàm ý mong đợi cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc đại lục sớm kết thúc để người dân Trung Quốc có thể tự do ra ngoài luyện công.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290557Ngày đăng: 28-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.