Bức tranh: Đại Pháp Chính Nhân GianTác giả: Lý Tử Kính

[ChanhKien.org]

Tranh Tết
Hội họa Trung Quốc: Đại Pháp Chính Nhân Gian
Kích thước: Khổ A3
Độ phân giải: 300 dpi

Đại Pháp Chính Nhân Gian
Vạn đạo kim quang chiếu
Thiên cung giáng sắc màu
Tiên Nga Phượng Phi thiên
Xanh bích tả sắc xuân
Non cao truyền chân ngôn
Nhân gian đầy mây tím
Non cao đổ cam tuyền
Cảm ân Sáng Thế Chủ
Tái tạo khắp khung vũ
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Cứu độ trước mạt kiếp
Thế nhân minh chân tướng
Tam thoái bảo bình an
Đồng hóa Chân Thiện Nhẫn
Chào đón tân kỷ nguyên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286598Ngày đăng: 12-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.