Tranh vẽ Bạch miêu Trung Quốc: Lời thệ nguyện thời viễn cổTác giả: Thủy Vân

[ChanhKien.org]

Tranh vẽ trên giấy Tuyên dài bốn thước

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/259830Ngày đăng: 02-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.