Tranh Quốc họa Trung Hoa: Luyện trạm trangTác giả: Trương Thành Tuấn – Đệ tử Đại Pháp ở Phúc Kiến

[ChanhKien.org]

Lời của người dịch: Giữa núi rừng hùng vĩ có hai đệ tử Đại Pháp đang luyện bài công Pháp số hai của Pháp Luân Đại Pháp là “Pháp Luân Trang Pháp”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/240392Ngày đăng: 01-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.