Tác phẩm hội hoạ Trung Quốc tả thực: Tranh diễu hànhTác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Lời bạt của bức tranh: Vào ngày 16 tháng 5 năm 2019, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương đã tập trung tại Manhattan, New York, để kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên khắp thế giới. Đội ngũ diễu hành thanh thế to lớn và khí thế hào hùng. Đó là một dịp trọng đại và tất cả chúng sinh đều vui mừng.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Thời kỳ Chính Pháp, hồng dương Đại Pháp, giảng thanh chân tướng, vạch trần bức hại, Đệ Tử Đại Pháp thực hiện thệ ước. Tôi đã lấy cuộc diễu hành làm chủ đề, thu thập hình ảnh thực tế để vẽ, và đã mất cả hơn năm trời mới có thể hoàn thành bức tranh. Có tất cả 184 người được vẽ, dù bức tranh không thể đạt tới sự hoành tráng như cuộc diễu hành ngoài đời thực nhưng cũng hy vọng nó có thể lưu giữ lại một chút hình ảnh cho tương lai.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/260620Ngày đăng: 29-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.