Tranh vẽ các nhân vật thiên cổ anh hùng bằng kỹ pháp Bạch miêu (2)Tác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.Org]

Đây là phần thứ hai trong loạt tranh vẽ về các nhân vật thiên cổ anh hùng bằng kỹ pháp Bạch Miêu, tổng cộng gồm tám bức tranh, bao gồm các nhân vật sau: Tần Thuỷ Hoàng, Hàn Tín, Lưu Bị, Chu Du, Tào Tháo, Lý Bạch, Nhạc Phi và Dương Lục Lang (còn gọi là Dương Diên Chiêu).

Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng (một phần tranh phóng to)

Hàn Tín

Hàn Tín (một phần tranh phóng to)

Lưu Bị

Lưu Bị (một phần tranh phóng to)

Tào Tháo

Tào Tháo (một phần tranh phóng to)

Chu Du

Chu Du (một phần tranh phóng to)

Lý Bạch

Lý Bạch (một phần tranh phóng to)

Nhạc Phi

Nhạc Phi (một phần tranh phóng to)

Dương Lục Lang

Dương Lục Lang (một phần tranh phóng to)

Ghi chú của người dịch:

Các bức vẽ trên đều dùng kỹ pháp vẽ Bạch miêu (白描) là một kiểu vẽ của Trung Quốc truyền thống, chỉ dùng mực Tàu vẽ đường nét, không tô màu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252312Ngày đăng: 03-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.