Tranh vẽ các nhân vật thiên cổ anh hùng bằng kỹ pháp Bạch miêu (1)Tác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Vào năm 2016, tờ báo Đại Kỷ Nguyên đã long trọng phát động cuộc thi “Các nhân vật thiên cổ anh hùng” trong văn hoá truyền thống 5000 năm huy hoàng. Từ các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta hiểu rằng đây là hạng mục chứng thực Pháp đã được Sư phụ khẳng định, và 24 nhân vật anh hùng thiên cổ đã được Sư phụ thừa nhận, từ đây quy chính lại lịch sử văn hóa Thần truyền 5000 năm một lần nữa, bởi vì gần đây đề tài sáng tác đã chuyển hướng sang các nhân vật về Phật và Đạo. Tôi nhận ra rằng tại sao mình không tham gia vào hạng mục đã được Sư phụ thừa nhận này, sử dụng những trạng thái và hiểu biết có được từ trong lu luyện Đại Pháp để tạo mới hình ảnh các anh hùng thiên cổ một lần nữa, đây không phải là một việc rất tốt sao? Tôi cũng đang tham gia và phối hợp với các đệ tử Đại Pháp trong các hạng mục chứng thực Pháp, đây là một cơ hội tốt và rất hiếm có. Vì vậy tôi bắt tay vào việc sáng tác các tác phẩm về 24 vị anh hùng này, đồng thời cũng giúp bản thân có được một cơ hội rất tốt trong tu luyện và thêm nhiều các đề tài sáng tác trong làm nghệ thuật. Chỉ với một việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mà tôi thu lại được quá nhiều, tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã từ bi điểm ngộ. Năng lực của bản thân có được là đến từ Đại Pháp, đến từ Sư tôn vĩ đại, tôi vận dụng tất cả vào trong tu luyện Đại Pháp, chứng thực Pháp, cuối cùng tôi đã bước vào con đường chứng thực Pháp bằng hình thức sáng tác hội họa Trung Quốc. Một lần nữa con cảm tạ Sư tôn vĩ đại đã khai sáng ra con đường giúp đệ tử thực hiện lời thệ ước.

Nhân vật thiên cổ anh hùng Trương Tam Phong

Nhân vật thiên cổ anh hùng Trương Tam Phong (một phần tranh phóng to)

Nhân vật thiên cổ anh hùng Gia Cát Khổng Minh

Nhân vật thiên cổ anh hùng Gia Cát Khổng Minh (một phần tranh phóng to)

Ghi chú của người dịch:

Kỹ pháp vẽ Bạch miêu (白描) là một kiểu vẽ của Trung Quốc truyền thống, chỉ dùng mực Tàu vẽ đường nét, không tô màu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/240227Ngày đăng: 01-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.