Tranh màu nước: Pháp quangTác giả: Tử Đích

[ChanhKien.org]

Kích thước tác phẩm: 54 x 39 cm

Kĩ pháp: Màu nước

Chữ trên bức tranh: Vào thời khắc khi nguy nan, xin bạn hãy thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270313Ngày đăng: 21-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.