Tác phẩm hội họa Trung Quốc: Thánh caTác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Tôi nhớ có một bài chia sẻ của học viên có nói đến đoạn khi đọc thơ “Hồng Ngâm” thiên mục của người ấy nhìn thấy thật sự có một vị Thần đang hát, thế là tôi nảy ra ý tưởng sáng tác tác phẩm Thần đang hát bài hát do Sáng Thế Chủ viết…

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/261416Ngày đăng: 29-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.