Hội họa Trung Quốc: Thánh Vương Chuyển Pháp LuânTác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Tác phẩm: Thánh Vương Chuyển Pháp Luân
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
Kích thước tranh: 52cm x 75cm
Thể loại tranh: Kĩ pháp vẽ Bạch miêu trong hội họa Trung Quốc.

Chú thích của người dịch: Kĩ pháp vẽ Bạch miêu là một kiểu vẽ của Trung Quốc, chỉ dùng mực Tàu vẽ đường nét, không tô màu.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/274020Ngày đăng: 17-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.