Hội họa Trung Quốc: Khảo nghiệm trong lúc nhập địnhTác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây

Tác phẩm được sáng tác dựa trên nội dung phần “Luyện công chiêu ma” trong Bài giảng thứ sáu của cuốn Chuyển Pháp Luân. Phần này đưa ra ví dụ thực tiễn về cách đối đãi khi gặp phải ma sắc trong quá trình tu luyện. Trong ví dụ đó, có miêu tả một nam học viên Pháp Luân Công 30 tuổi trong một lần đả tọa nhập định đã gặp phải khảo nghiệm về sắc.

Tác phẩm sử dụng hình thức tranh cuộn dài (thủ quyển) truyền thống, đem những cảnh tượng phát sinh ở những thời gian khác nhau cùng triển hiện trên một mặt phẳng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/268169Ngày đăng: 26-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.