Hội hoạ Trung Quốc: Bình Đường thiên thưTác giả: Kim Quang

[ChanhKien.org]

Xem hình độ phân giải cao tại đây.

Tên tác phẩm: Bình Đường thiên thư
Kích thước tác phẩm: 45 x 68 (cm)
Hình thức hội họa: Hội hoạ Trung Quốc

Chú thích của người dịch:

Nội dung chữ trên tranh:

平塘天书

貴州平塘縣
奇石两亿年
六字明天意
中共命难延
退党能保命
切莫上贼船

贺五一三
大法洪传
三十周年

金光书

Âm Hán Việt:

Bình Đường thiên thư

Quý Châu Bình Đường huyện
Kỳ thạch lưỡng ức niên
Lục tự minh thiên ý
Trung Cộng mệnh nan diên
Thoái xuất Trung Cộng năng bảo mệnh
Thiết mạc thượng tặc thuyền

Hạ ngũ nhất tam
Đại Pháp hồng truyền
Tam thập chu niên

Kim Quang Thư

Tạm dịch:

Bình Đường thiên thư

Tại tỉnh Quý Châu huyện Bình Đường
Tảng đá kỳ lạ hai trăm triệu năm tuổi
Có sáu từ sáng tỏ thiên ý
Trung Cộng khó giữ được mệnh
Thoái xuất Trung Cộng có thể bảo mệnh
Chớ lên tàu của cướp biển

Chúc mừng Ngày 13 tháng 5
Kỷ niệm 30 năm Đại Pháp hồng truyền

Kim Quang Thư

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277156Ngày đăng: 04-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.