Hội họa Trung Quốc: “Sư ân hạo đãng”Tác giả: Chu Mỹ Nương, đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[Chanhkien.org]

Tranh 'Sư ân hạo đãng' của Chu Mỹ Nương.

Trong tranh viết:

“Sư ân hạo đãng! Khó mà báo đáp.
Cung chúc Sư phụ: Sinh nhật vui vẻ!
Cảm tạ ân từ bi khổ độ của Sư Tôn!
Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”

Ngày 12 tháng 5 năm 2003.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/5/14/21600.html
http://pureinsight.org/node/1682


Ngày đăng: 16-04-2011