Hội họa Trung Quốc: “Phật”Tác giả: Sử Đình Vân

Hội họa Trung Quốc: ‘Phật’.

[Chanhkien.org] Tác giả bức tranh này chưa hề trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Cảm hứng bức tranh này hoàn toàn đến từ Pháp Luân Đại Pháp và ký ức về tiền kiếp. Cô đã hoàn thiện bức tranh này trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2003 và gửi tác phẩm này để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2003/5/27/21788.html
http://pureinsight.org/node/1631


Ngày đăng: 20-02-2011