Flash Movie: “No More CCP, Join The Righteous”Bản in Bản in

[Chanhkien.org] Flash Movie: “No More CCP, Join The Righteous” (Vĩnh biệt Trung Cộng, trở về Chính Đạo)

Download the Flash Movie (1,587KB)

Hướng dẫn Download:
Di chuột lên trên đường link, click chuột phải, sau đó chọn “Save Link Target As…”

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/6/12/32709.html
http://pureinsight.org/node/3734

Share

Ngày đăng: 19-12-2010