Hoạt họa: Tôn Ngộ Không và con rồng nhiều đầuBản in Bản in

Tác giả: Wattana Bo

[Chanhkien.org]

TonNgoKhongVaRongDịch từ:

http://pureinsight.org/node/5301

Share

Ngày đăng: 03-05-2010