Bức tranh: Thế giới cần “Chân – Thiện – Nhẫn”Tác giả: Huệ Mỹ

[ChanhKien.org]

Đệ tử con xin kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ!

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290370Ngày đăng: 18-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.