Tác phẩm hội họa Trung Quốc: Phán quy (Ngóng trông)Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Xem tranh có độ phân giải cao tại đây.

Kỳ I

Lệ ảnh thanh huy chiếu nguyệt hàn
Nhất chi độc phóng ngạo sương thiên
Nghịch lưu thiên hạ thục năng bỉ
Sấu cốt quỳnh tâm vạn cổ truyện

Tạm dịch:

Dáng đẹp soi sáng vầng trăng lạnh
Lẻ loi, cành nở giữa trời băng
Ngược dòng thiên hạ, ai dám sánh?
Xương mảnh, ngọc tâm, vạn thuở truyền

Kỳ II

Mạt hậu thời tiết ma sính loạn
Càn khôn vạn vật bại thế tàn
Giang hà nhật hạ thùy năng nghịch
Nghiêm đông tương lai kỉ năng toàn
Nhẫn khán sóc phong xuy hoa lạc
Độc hữu thanh mai dự xuân hoàn
Phán quân hoán thủ mai hồn trú
Trường bảo tinh thần nghênh tân thiên

Tạm dịch:

Vào thời mạt hậu ma tranh loạn
Càn khôn vạn vật bại với tàn
Thuỷ triều nước rút ai cản được
Qua đông hết rét mấy vẹn toàn?
Nhẫn nhìn gió bấc lay hoa rụng
Duy có mai xanh vẫn ngóng xuân
Chỉ mong quân chủ hồn mai giữ
Giữ vẹn tinh thần đón ngày lên

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271893Ngày đăng: 29-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.