Tác phẩm hội họa Trung Quốc: Đức Phật nói về hoa Ưu Đàm Bà LaTác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Có một lần, Phật Thích Ca Mâu Ni nói với các đệ tử của Ngài rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương sẽ truyền Pháp độ nhân vào thời mạt thế, tức là Phật Di Lặc tương lai. Đến lúc đó, con người không cần phải xuất gia mà có thể đạt được quả vị Như Lai ở thế tục, tương lai khi Đức Phật xuất thế, hoa Ưu Đàm sẽ nở khắp thế gian. Vì thế các đệ tử thỉnh cầu Đức Phật dùng thần thông triển hiện cho mọi người cùng xem trước hình ảnh của hoa Ưu Đàm Bà La, bức tranh này ghi lại khoảnh khắc khi Đức Phật triển hiện hình ảnh hoa Ưu Đàm Bà La cho các đệ tử xem.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/268256Ngày đăng: 06-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.