Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (3)[Chanhkien.org]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Tây Ban Nha kính chúc Sư phụ từ bi và vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Phần Lan cảm tạ Sư tôn, chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hai đệ tử Đại Pháp đến từ nhà thờ Helsinki, Phần Lan, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Đan Mạch kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới 2024 vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng người thân ở Auckland, New Zealand kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình học viên Đại Pháp ở Hamilton, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Toronto, Canada kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chắp tay khấu chín lần;
Chúc Sư phụ vui vẻ.
Cảm ân Sư cứu độ;
Giúp con thoát biển khổ.
Dạy con Chân Thiện Nhẫn;
Xả bỏ danh lợi tình.
Sư dạy bảo cách làm;
Cứu người thoát nguy nan.
Thực hiện lời thệ ước;
Cùng Sư phụ trở về.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tàng đầu thi: Năm mới khấu tạ hồng ân của Sư phụ

Năm mới thành tâm bái Sư tôn
Năm lại năm chưa hề nhàn rỗi
Khấu tạ Sư tôn từ bi độ
Dạy con giải thoát khỏi sai đường
Tạ Sư phụ không ngại dẫn đường
Chỉ dạy con thăng hoa đạo đức
Hào quang tỏa xuyên khắp bầu trời
Sư nắm giữ ánh sáng hoàn vũ.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Chúc tân niên nghìn vạn điềm lành;
Phật Chủ đại hiển đỉnh đại khung.
Chớp mắt chuyển luân càn khôn chính;
Trong đại kiếp cứu độ muôn dân.
Đệ tử vạn may đắc Đại Pháp;
Không phụ sứ mệnh trợ Sư hành.
Hồng ma thiêu đốt luyện kim cương;
Đốt sạch tà khí hóa tro bụi.
Thiên thu vạn tải còn ca tụng;
Ân đức Phật Chủ mãi lưu truyền.

Đệ tử Đại Pháp ở Vancouver, Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Lại một mùa xuân năm mới đến
Khấu bái Sư tôn cảm ân Ngài
Chắp tay hợp thập chín lần khấu
Phật ân hạo đãng khó biểu đạt.

Lại một mùa xuân năm mới đến
Tâm khắc ghi lời Sư tôn dạy
Thực hiện thệ ước cứu chúng sinh
Theo Sư quy chân hồi thiên quốc.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ gọi điện thoại Trung tâm thoái đảng toàn cầu tại hải ngoại bình đài DHT cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ gọi điện thoại Trung tâm thoái đảng toàn cầu DHT cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ điện gọi điện thoại Trung tâm thoái đảng toàn cầu bình đài 711DHT cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của đội tiếp sức bệnh viện thuộc tổ gọi điện thoại Trung tâm thoái đảng toàn cầu bình đài DHT cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của đội tiếp sức khẩn cấp thuộc tổ gọi điện thoại Trung tâm thoái đảng toàn cầu bình đài DHT cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của hạng mục GPMO hải ngoại cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ngôn ngữ của nhân loại nói không hết sự cảm ân vô thượng của đệ tử đối với Sư tôn!

Ngôn ngữ của nhân loại biểu đạt không rõ tấm lòng trung trinhh không thay đổi của đệ tử đối với Sư tôn.

Hết thảy đang dần dần sáng tỏ: Sư tôn chính là đang bên cạnh chúng con, không lúc nào không bảo hộ, dẫn dắt, mỉm cười,…với chúng con.

Học Pháp cho tốt, phát chính niệm nhiều hơn để link vượt tường lửa của tổ hạng mục Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân nở hoa khắp nơi, cứu độ những chúng sinh Đại Lục đáng quý.

Toàn thể đệ tử hợp thập – Năm mới 2024

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục giảng chân tướng hướng về Trung Quốc đại lục Tiền Trình Quang Minh New York cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp của tổ hạng mục giảng chân tướng hướng về Trung Quốc đại lục Tiền Trình Quang Minh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm đệ tử Đại Pháp chế tác video chân tướng cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể để tử Đại Pháp thành phố St. Louis Mỹ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố St. Louis Mỹ cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình bảy đệ tử Đại Pháp ở San Francisco, Mỹ cung chúc ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp của một hãng truyền thông ở thành phố New York cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Phật Sơn, Quảng Đông định cư tại Mỹ cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Sydney tại Australia cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Cảm ân Sư tôn, tạ ơn Sư tôn, đệ tử quỳ bái hợp thập!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Ả Rập Xê-út cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp làm việc tại hệ thống giáo dục tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp là quân nhân vừa giải ngũ ở Quảng Châu cùng người nhà kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Quảng Châu cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở hội người cao tuổi quận Triều Dương tại Bắc Kinh cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp làm việc tại hệ thống giáo dục Thạch Cảnh Sơn tại Bắc Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở quận Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tu luyện chính là tu bản thân, tu luyện chính là tu chữ tín, tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp, nghe lời Sư tôn, đây là khảo nghiệm trường kỳ. Dựa vào niềm tin vững chắc đối với Sư tôn, chúng con đã trải qua 24 mùa xuân hạ thu đông. Sư tôn, ngài vất vả rồi! Chúng con muốn trở thành Thần một lần nữa và trở về nhà với Sư phụ.

Các đệ tử Đại Pháp từ nhóm học Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái.

Cư dân của khu dân cư Đặc Cương đường Bát Giác Bắc ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ!

Cháu gái tôi đã tìm được việc làm, đây là ân điển của Đại sư Lý. Cháu gái biết chân tướng Pháp Luân Công, cháu không chỉ làm tam thoái bảo bình an, mà còn in ra năm bản kinh văn mới của Đại sư Lý mà cháu tình cờ có được. Đệ tử Đại Pháp nói làm điều này giúp cháu tích được công đức, sẽ có phúc báo, không ngờ phước lành này lại đến quá nhanh và đúng lúc, khiến cả gia đình đều ngạc nhiên mừng rỡ. Họ cảm thán rằng, Pháp Luân Công thật kỳ diệu.

Là sinh viên mới ra trường, khi người khác lo lắng không tìm được việc, cháu gái đã lặng lẽ gửi CV cho một nhà tuyển dụng mà cháu đã ngưỡng mộ từ lâu, không nhờ người, không tốn một xu mà có được công việc này, chế độ đãi ngộ giống như công chức vậy. Chúng tôi vui mừng đến mức nhanh chóng hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Đại sư Lý Hồng Chí hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp gia đình chúng tôi biến vận rủi thành vận may trong ba năm bị phong tỏa không ai bị dương tính, mà còn cho phép cháu gái của chúng tôi gặp khó khăn hoá thành cát tường, thật là cao đức Đại Pháp của Phật gia, Đại sư Lý chính là đại Phật, vị Phật chân chính đến nhân gian cứu độ chúng sinh. Chúng con mãi mãi tưởng nhớ và biết ơn ân điển của Ngài.

Đây là những lời kêu gọi từ tận đáy lòng: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Đại sư Lý Hồng Chí hảo, kính chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ, và chúc toàn thể đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới cùng gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý.

Cư dân của khu dân cư Đặc Cương đường Bát Giác Bắc ở quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái ba lần!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Triều Dương, Đông Thành, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, gập ghềnh trắc trở bước tới ngày hôm nay, tất cả đều chứa đựng biết bao nhiêu vất vả và từ bi của Sư phụ, con không thể chịu nổi khi nhìn lại chuyện quá khứ. Gần đây khi học kinh văn mới của Sư phụ, con không có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình với Sư phụ. Sư phụ không nợ gì chúng ta. Chúng ta ở trong Đại Pháp làm được một chút việc, thì muốn tranh công người khác, cho bản thân là thế này thế nọ. Không có Sư phụ, chúng ta căn bản không làm được gì cả, thậm chí còn phải lo lắng cho tính mạng của mình. Đắc được Đại Pháp, là may mắn to lớn nhất của chúng ta. Cảm tạ Sư phụ đã thương xót ban cho chúng con cơ hội tu luyện trở về, chỉ có buông bỏ tự ngã, khiêm nhường với người khác, làm tốt ba việc mà bản thân nên làm, chân tu thực tu một cách thiết thực, và về nhà cùng với Sư phụ.

Đệ tử Đại Pháp từ Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh khấu bái.

Đệ tử Đại Pháp phường 1, quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Chúc mừng năm mới Sư phụ!

Tiễn cũ đón năm mới,
Tân vũ trụ sáng chói.
Cảm ân Sáng Thế Chủ,
Độ chúng sinh trở về.

Ma đỏ điên cuồng loạn thế gian,
Phỉ báng Pháp, hại trung lương.
Thần ôn dịch chỉ hướng về ai?
Hãy mau thoái xuất khỏi tà đảng!

Đệ tử hợp thập!

Đệ tử Đại Pháp ở Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Tôi nhớ năm đó, khi mới bước vào tu luyện, còn chưa kịp xem xong một lần sách Chuyển Pháp Luân thì bị bức ép phải lưu lạc tha hương nơi đất khách.

Có một người tốt bụng đã thu nhận và giúp đỡ tôi, tôi không muốn che giấu thân phận của mình, nên nói cho anh ta biết tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi đem quyển sách bất ly thân của mình Chuyển Pháp Luân cho anh ấy xem, anh nói đã nhìn thấy vạn đạo kim quang, là Phật Chủ dẫn dắt đệ tử Đại Pháp đến nơi đây, là vì để kết Thánh duyên. Tôi trở về quê hương, làm tròn lời thệ ước của mình và nhanh chóng trưởng thành trong Đại Pháp, dưới sự che chở bảo hộ của Sư phụ. Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài vất vả rồi. Không lời nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của đệ tử. Chỉ có không quên tâm nguyện ban đầu, đi trên con đường thần thánh, lần nữa trở lại thành Thần, trở về nơi nguyên lai của bản thân.

Nhân viên của một công ty truyền thông ở Bắc Kinh kính chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ.

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, con đã bắt đầu được nghe Chuyển Pháp Luân từ khi còn trong bụng mẹ. Bà nội nói do con đã ăn thực phẩm chức năng mới thông minh, thực ra bản thân con biết, là vì con được nghe cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân, là Sư tôn đã giúp con khai mở trí huệ. Lúc con học mẫu giáo đã có thể đọc sách, nhận biết được rất nhiều mặt chữ, lại còn biết viết. Bây giờ con đã trưởng thành, bạn học nói con rất đẹp trai, thực ra đều là Sư phụ ban cho. Sư phụ, con nhớ ngài.

Tiểu đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh cúi lạy Sư phụ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thuận Nghĩa, Thông Châu, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thuận Nghĩa, Thông Châu, Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Người dân thành phố Thông Châu, Bắc Kinh kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ!

Ngày 2 tháng 12, lúc tôi đang đi vệ sinh ở một nhà vệ sinh công cộng, xe đạp của tôi để ở bên ngoài, không ngờ lại bị một người phụ nữ lạ mặt vu oan giá họa, nói rằng xe đạp của tôi đã đè nát dâu tây của nhà cô ấy. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy giỏ xe của tôi, lúc ra khỏi cửa tôi nhìn thấy cái túi của mình được đặt trong giỏ xe lại nằm ngay ngắn trên một đĩa dâu tây, rõ ràng tôi đã bị người ta vu oan.

Tôi nói cặp sách của tôi mọc chân rồi, sao nó có thể nằm trên dâu tây? Kết quả là hai vợ chồng họ lớn tiếng mắng chửi bố mẹ tôi, hai người trông có vẻ ngoài 30 tuổi, nhất định bắt tôi phải mua dâu tây của nhà họ, nếu không mua sẽ báo cảnh sát, tôi nói vậy thì tìm người quản lý thôi.

Kết quả là người quản lý nói liên quan tới vụ án hình sự vẫn nên đi báo cảnh sát. Trong lúc tôi đang cảm thấy bất lực, tôi đột nhiên nghĩ tới Pháp Luân Công, mắt tôi sáng lên, trong tay tôi có một cái USB mà một học viên Pháp Luân Công tặng cho tôi, trong đó có bộ phim “Đến vì bạn”, người tu luyện Pháp Luân Công ở trong bộ phim, trả lại 10 nhân dân tệ được nhân viên bán hàng trả lại dư khi cô mua phích nước nóng. Sự khác biệt giữa người tu luyện Pháp Luân Công và người thường chính là họ rất chân thành thiện lương, tích đức hành thiện. Nếu như mọi người đều tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao.

Pháp Luân Công bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại hơn 20 năm rồi, Pháp Luân Công đã phổ truyền rộng khắp thế giới, điều này chứng tỏ Pháp Luân Công là tốt. Mỗi từng đệ tử được Sư phụ Đại Pháp dạy bảo đều tốt như vậy, họ nói tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể gặp nạn hóa bình an, gặp dữ hóa lành. Tâm tôi trở nên bình tĩnh, quyết định mua hết chỗ dâu tây bị vu oan giá họa. Trên đường về nhà trong tâm tôi trở lên rộng mở và bình tĩnh, tôi đã niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo cho đến khi về nhà.

Sau khi về nhà liền phát hiện kỳ tích, triệu chứng chảy nước mũi làm phiền tôi suốt một tuần nay đã hết, cổ họng cũng ổn hơn, không còn ho nữa, những quả dâu tây bị dập nát đều biến thành thơm ngon, giống như vừa được cắt mới từ trên cây ra vậy. Pháp Luân Công này thật là thần kỳ quá đỗi, đây là ân huệ của Lý Đại sư, bởi vì tôi đã thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà được của đi thay người rồi. Thật sự dùng lời nói không thể thể hiện hết sự biết ơn của tôi đối với Đại sư Lý Hồng Chí.

Trong lúc năm mới đang đến gần, tôi thành tâm thành ý chúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, chúc cho đệ tử Đại Pháp toàn thế giới sớm ngày được đoàn viên. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Đại sư Lý Hồng Chí hảo. Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn.

Người dân thành phố Thông Châu, Bắc Kinh khấu đầu!

Đệ tử Đại Pháp dân tộc thiểu số ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Chớp mắt một cái lại đến năm mới, nhìn lại từng sự việc trong suốt hơn 20 năm qua, mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Thời gian là một vị Thần, không chỉ làm thay đổi diện mạo của chúng ta, mà còn ghi lại từng li từng tí sự tu luyện của chúng ta. Là sự từ bi và thương xót vô hạn của Sư tôn, không ruồng bỏ quá khứ của đệ tử, cứu vớt chúng con lên từ địa ngục và tẩy tịnh chúng con, dùng lý niệm Chân Thiện Nhẫn để nuôi dưỡng nội tâm khô cằn biến dị của đệ tử, khiến chúng con được thay một diện mạo mới, sự biết ơn của đệ tử không cách nào diễn tả bằng lời, ca ngợi Sáng Thế Chủ vĩ đại, chúng con nguyện theo Ngài trở về quê hương.

Đệ tử Đại Pháp ở huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Nam Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ngành khoa học ở Trung Quốc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn vất vả rồi!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thuộc quân đội đại lục (Trung Quốc) kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

*** *** ***

Đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Đắc Pháp hơn 20 năm, trải qua bao gian khổ gió mưa. Vào thời khắc cuối cùng này đệ tử nhất định sẽ cứu nhiều người hơn nữa, đi thật tốt mỗi bước, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà. Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ! Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286943Ngày đăng: 02-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.