Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ (2)[ChanhKien.org]

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Năm mới sắp đến gần, đệ tử mang lòng tôn kính lớn nhất, và lòng cảm ân thành kính nhất, tâm kính ngưỡng và kiền thành nhất, cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xin Sư tôn yên lòng, chúng con tại thời kỳ mạt hậu cuối cùng này, nhất định đem niềm hy vọng được đắc cứu này truyền cấp chúng sinh, mang những sinh mệnh có thể được cứu lên đường trở về. Chúng con nhất định sẽ học Pháp thật tốt, trở thành người chân tu có thể gánh vác trách nhiệm mà Sư phụ yêu cầu, trong khi đoái hiện thệ ước thần thánh và vĩ đại, trong thời điểm canh tân của sinh mệnh, trong quá trình tái tạo Thánh giả, chúng con sẽ không cô phụ tấm lòng từ bi khổ độ của Sư phụ đối với chúng con, bước ra khỏi con người, đi về hướng Thần, lại lần nữa trở thành Thần vĩ đại, theo Sư phụ trở về thế giới thiên quốc.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư tôn, cảm ân từ bi cự đại của Sư tôn, cảm tạ ân điển thần thánh của Sư tôn. Vào thời điểm khi mà vũ trụ cũ và vũ trụ mới đang hoán chuyển này, lúc sinh mệnh đang canh tân này, lúc tái tạo Thánh giả này, xin Sư phụ yên lòng, chúng con nhất định học Pháp tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, trở thành người chân tu gánh vác trách nhiệm. Đem hi vọng được đắc cứu truyền cấp chúng sinh, mang những sinh mệnh có thể được đắc cứu trở về nhà. Nhất định phải tôn Sư, kính Pháp kính Sư, nhanh chóng tu bỏ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình. Nhất định cần quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân, nhất ngôn nhất hành, hướng nội tìm, cứu nhiều người. Hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, không cô phụ từ bi khổ độ của Sư tôn, tẩu xuất con người hướng đến Thần, một lần nữa trở lại thành Thần.

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà đến từ thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Vào thời điểm khi mà vũ trụ cũ và vũ trụ mới đang hoán chuyển này, lúc sinh mệnh đang canh tân này, lúc tái tạo Thánh giả này, xin Sư phụ yên lòng, chúng con nhất định học Pháp tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, trở thành người chân tu gánh vác trách nhiệm. Đem hi vọng được đắc cứu truyền cấp chúng sinh, mang những sinh mệnh có thể được đắc cứu trở về nhà. Nhất định phải tôn Sư, kính Pháp kính Sư, nhanh chóng tu bỏ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình. Nhất định cần quy chính nhất tư nhất niệm của bản thân, nhất ngôn nhất hành, hướng nội tìm, cứu nhiều người. Hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, không cô phụ từ bi khổ độ của Sư tôn, tẩu xuất con người hướng đến Thần, một lần nữa trở lại thành Thần.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục tại thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Đệ tử Đại Pháp tại Giao Châu, Thanh Đảo, Sơn Đông cùng toàn gia cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Con đắc Pháp hơn 20 năm rồi, đã trải qua mưa mưa gió gió. Vào thời khắc cuối cùng này, đệ tử nhất định sẽ cứu thêm nhiều người, tận tâm tận lực làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà.

Tạ ơn sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Hợp thập!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Kính chào Sư phụ từ bi! Đệ tử rất nhớ Sư phụ, 25 năm qua nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, đệ tử mới có thể bước đi từng bước vững chãi cho đến ngày hôm nay. Trong mưa gió mà đệ tử có thể đi cho đến ngày hôm nay, không gì khác là nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, không gì khác là nhờ sự chỉ dẫn của Pháp lý của Đại Pháp.

Trong một năm qua gia đình đệ tử phát sinh biến cố rất lớn, chồng con đột nhiên rời bỏ con mà đi, nhưng con không bị ma nạn đột nhiên ấy làm cho gục ngã, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, con hiện tại đã vượt qua. Cảm tạ Sư tôn đã dày công coi sóc và bảo hộ con!

Dưới hình thế Chính Pháp mới hiện nay, tại đoạn thời gian Pháp Chính Nhân Gian này, đệ tử quyết tâm nhất định làm được: Tĩnh tâm học Pháp, kiên trì học thuộc Pháp và chép Pháp, vô điều kiện hướng nội tìm, tu bản thân, lấy Pháp chỉ đạo nhất tư, nhất niệm, nhất ngôn, nhất hành trong sinh hoạt hàng ngày, để mỗi người hàng ngày mỗi sinh mệnh tiếp xúc với con đều có thể cảm thụ được sự mỹ hảo của Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa, giành giật từng người với cựu thế lực, để Sư phụ nhẹ bớt gánh nặng, giảm bớt âu lo, để Sư phụ yên tâm hơn một chút! Đệ tử nhất định sẽ cùng Sư phụ trở về thế giới thiên quốc.

Khấu bái Sư phụ! Hợp thập!

Ngày 17/12/2023

Đệ tử Đại Pháp ngành giáo dục đã về hưu ở thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Thưa Sư tôn, chúng con là những đệ tử Đại Pháp về hưu, chúng con có thể đồng tại cùng Sư phụ Chính Pháp, chúng con đều có thể cảm thụ được Phật ân hạo đãng của Sư phụ đối với chúng con, điều chưa từng có từ khi khai thiên tịch địa, đây là may mắn lớn nhất đối với mỗi đệ tử Đại Pháp chúng con. Chúng con chỉ có thể nghiêm túc học Pháp, hòa tan trong Pháp, vô điều kiện hướng nội tìm, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, dùng thần niệm nỗ lực làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước dùng sinh mệnh của mình đã ký khi đến thế gian, chúng con tuyệt đối không cô phụ lòng từ bi khổ độ của Sư tôn, để Sư tôn thêm phần yên tâm, giảm bớt vất vả một phần! Khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 17/12/2023

Đệ tử Đại Pháp thuộc nhóm học Pháp ở Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sư tôn Ngài đã vất vả rồi, muôn vạn lời nói cũng không diễn tả hết lòng cảm ân đối với Ngài, cảm tạ sự chăm sóc từ bi của Ngài. Ngài trân quý chúng con hơn cả bản thân chúng con.

Năm mới, chúng con sẽ học Pháp thật tốt, cứu nhiều người, đoái hiện thệ ước đến thế gian của chúng con, dũng mãnh tinh tấn.

Khấu bái Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp ở Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông cùng gia đình cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm tạ sự chăm sóc từ bi của Ngài, khiến gia đình 10 người chúng con trên dưới hòa hợp, tâm tình vui vẻ, tinh thần khỏe mạnh, không có Ngài sẽ không có chúng con hôm nay. Cảm tạ Ngài, Ân Sư của chúng con. Ngài đã cứu vớt chúng con từ địa ngục, tẩy rửa chúng con.

Khấu bái Sư phụ.

Một tiểu đệ tử ở Bắc Kinh cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Con là một tiểu đệ tử vừa mới đắc Pháp được ba năm, trong ba năm vừa qua Sư phụ đã cấp cho con rất nhiều rất nhiều, con không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt thành lời. Từ nay về sau con sẽ nghe lời Sư phụ, làm một tiểu đệ tử ngoan để Sư phụ yên tâm, để Sư phụ không phải lo lắng thêm nữa!

Tiểu đệ tử khấu bái Sư tôn! Hợp thập!

Ngày 17/12/2023

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Năm 2024 sắp đến, đệ tử Đại Pháp đến từ Hoài An, tỉnh Giang Tô xin vấn an Sư phụ! Cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Hoài An, Giang Tô kính thượng!

Ngày 20/12/2023

            • ****** ******

Toàn thể đệ tử Đại Pháp huyện Lương Sơn tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp huyện Lương Sơn tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ nhóm học Pháp ở thành phố Đông Doanh tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư phụ vất vả rồi!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh và mỏ dầu Thắng Lợi tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Tân niên năm 2024 sắp đến gần, các đệ tử Đại Pháp từ huyện Đông Doanh và mỏ dầu Thắng Lợi tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn vất vả rồi! Chúng đệ tử nhất định sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này hơn nữa, tu luyện bản thân tốt hơn nữa, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh vĩ đại trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Đệ tử Đại Pháp mỏ dầu Thắng Lợi huyện Đông Doanh khấu bái.

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ! Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ huyện Đông Doanh tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Sư tôn vất vả rồi!

Các đệ tử Đại Pháp từ mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Nhân dịp năm mới, đệ tử cầu chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Đệ tử đắc Pháp năm 2014, nhìn lại con đường tu luyện, nước mắt chảy dài trên mặt, lòng tràn đầy cảm ân, không cách nào báo đáp Ân Sư, đệ tử vĩnh viễn khắc ghi sâu sắc tâm lòng từ bi to lớn của Sư phụ!

Các đệ tử Đại Pháp mỏ dầu Thắng Lợi quỳ bái Ân Sư!

Đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Thắng Lợi cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn tân niên hảo!

Đệ tử Đại Pháp huyện Đông Doanh tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Nhân dịp năm mới này, đệ tử Đại Pháp huyện Đông Doanh tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Sư tôn vất vả rồi! Đệ tử nhất định sẽ tu luyện như thủa đầu, dũng mãnh tinh tấn, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước theo Sư phụ trở về.

Đệ tử Đại Pháp huyện Đông Doanh tỉnh Sơn Đông khấu bái.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Thái An tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính dâng lên.

Ngày 26/12/2023

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính dâng lên.

Ngày 27/12/2023

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp tại thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp tại thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính dâng lên.

Ngày 27/12/2023

Đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp tại thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp từ thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp từ thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính dâng lên.

Ngày 27/12/2023

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp từ thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp từ thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính thượng.

Ngày 27/12/2023

Tiểu đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính thượng.

Ngày 27/12/2023

Tiểu đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Gia đình một đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính thượng.

Ngày 27/12/2023

Một vị đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Một vị đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Một vị đệ tử Đại Pháp thành phố Giao Châu, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông kính thượng.

Ngày 27/12/2023

Các đệ tử của nhóm học Pháp phía Bắc thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Đệ tử nhất định nghe theo lời Sư phụ: làm tốt ba việc, “Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong” (Hồng Ngâm 3), không phụ xưng hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”!

Các đệ tử của nhóm học Pháp phía Bắc thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử kính cẩn tuân Sư phụ: tu luyện tốt bản thân, đoái hiện thệ ước, viên mãn tùy Sư hoàn!

Một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ!

Toàn gia tộc một đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ!

Các đệ tử của nhóm học Pháp nhỏ ở thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ!

Một đệ tử Đại Pháp Thanh Đảo cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư phụ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới, đệ tử cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

Trong năm vừa qua, Sư tôn không lúc nào không che chở bảo hộ cho con, tại các phương diện Sư tôn vì con mà phó xuất rất nhiều, không có cách nào nói lên được lời cảm ân của đệ tử. Tương lai sau này, chỉ có thể học Pháp thật nhiều, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, không ngừng đề cao bản thân, tuyệt đối không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Một lần nữa kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Đệ tử Đại Pháp thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới sắp đến, trước tiên cầu chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Con đại diện cho toàn thể gia đình hợp thập khấu bái Sư phụ.

Con vô cùng cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, toàn thể gia đình chúng con được thụ ích rất nhiều, các phương diện của cuộc sống đều có sự thay đổi vô cùng to lớn, đặc biệt là thân thể, già trẻ lớn nhỏ đều khỏe mạnh, dùng ngôn ngữ hữu hạn khó có thể biểu đạt hết lòng cảm ân từ trong tâm của đệ tử đối với Sư phụ. Chỉ có thể học Pháp thật nhiều, cứu thêm nhiều người hơn nữa, thực tu thiết thực bản thân, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cùng Sư phụ trở về thế giới thiên quốc.

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Nhóm học Pháp quận Thị Nam, thành phố Thanh Đảo, cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Vào thời điểm này khi mà vũ trụ mới và vũ trụ cũ đang hoán chuyển, vào lúc mà sinh mệnh đang canh tân này, tại thời điểm tái tạo Thánh giả này, mong Sư tôn yên lòng, chúng con nhất định sẽ học Pháp thật tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, có thể hoàn thành trách nhiệm của đệ tử chân tu, đem hi vọng đắc cứu truyền cho chúng sinh, mang những sinh mệnh có thể được cứu trở về, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, xứng đáng với từ bi khổ độ của Sư tôn, bước ra khỏi con người hướng đến Thần, trở thành bậc Giác Giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Theo Sư phụ trở về thế giới thiên quốc.

Nhóm học Pháp quận Thị Nam, thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Nhóm học Pháp quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Vào thời điểm này khi mà vũ trụ mới và vũ trụ cũ đang hoán chuyển, vào lúc mà sinh mệnh đang canh tân này, tại thời điểm tái tạo Thánh giả này, mong Sư tôn yên lòng, chúng con nhất định sẽ học Pháp thật tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, có thể hoàn thành trách nhiệm của đệ tử chân tu, đem hi vọng đắc cứu truyền cho chúng sinh, mang những sinh mệnh có thể được cứu trở về, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, xứng đáng với từ bi khổ độ của Sư tôn, bước ra khỏi con người hướng đến Thần, trở thành bậc Giác Giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Dẫn dắt chúng sinh cùng theo Sư phụ trở về thế giới thiên quốc.

Nhóm học Pháp quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Toàn thể gia đình một đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Năm cũ qua đi năm mới sắp tới, toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp xin vấn an Sư phụ, cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ. Vào khoảng thời gian hữu hạn này, chúng con cần học Pháp nhiều hơn, cứu độ nhiều người hơn nữa, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước, theo Sư phụ về nhà.

Toàn thể gia đình đệ tử Đại Pháp thành phố Thanh Đảo hợp thập kính bái.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp khu khai phát Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ trái phép tại nhà tù tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ trái phép ở nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

13 đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp tại khu khai phát Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp thị trấn Nhũ Sơn, huyện Uy Hải, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp phía Bắc và Nam Đường Gia Thôn, thị trấn Nhũ Sơn, huyện Uy Hải, tỉnh Sơn Đông cung chúc Ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một đôi vợ chồng đệ tử Đại Pháp khu khai phát Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một gia đình gồm bốn đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Hắc Long Giang đang làm việc tại khu phát triển Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ đội nông nghiệp số 7, binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương cung chúc Ân Sư từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp từ thành phố Khuê Đồn, Tân Cương cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp trẻ ở thành phố Thanh Đảo cung chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp đến từ Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp đến từ Yên Đài, Sơn Đông cung chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp đến từ Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ! Đệ tử sẽ tu tốt, hoàn thành sứ mệnh để cùng Sư phụ về nhà. Hợp thập.

Đệ tử Đại Pháp đến từ Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc.

Dịch từ: https://www.zhengjian286959.org/node/286957Ngày đăng: 01-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.