Tranh vẽ: Thần nữ trải hoaTác giả: Họa: Thái Hạnh (Chương Thúy Anh)/ Thơ: Đường Vận

[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp toàn cầu chúc mừng Đại Pháp hồng truyền 20 năm.

 

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Tiên hoa đầy thương vũ
Thần vận khắp càn khôn
Phật quang phổ thiên chiếu
Pháp hiện Chân Thiện Nhẫn

Ngày 13 tháng 5 năm 2004

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/27146Ngày đăng: 03-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.