Bức tranh: Pháp Luân Thánh VươngTác giả: Thiên Ngoại Khách

[ChanhKien.org]

Đệ tử mang theo một trái tim thành kính, dùng thủ pháp hội họa chính thống của Trung Quốc để vẽ nên hình tượng Pháp Luân Thánh Vương trong tâm mình, thể hiện ra hình tượng Sư tôn vĩ đại trong sâu thẳm lòng con.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/148489Ngày đăng: 14-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.