Bức tranh: Lời nói thiện tâm đi vào lòng ngườiTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Một tờ chân tướng truyền đi hy vọng,

Một lời từ bi đánh thức thiện lương.

Một tấm lòng thành mang theo sự ấm áp,

Một lời chúc, tặng bạn cát tường.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/139513Ngày đăng: 13-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.