Bức tranh: Con đường hy vọngTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Khi các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho con người thế gian chính là đã cho họ một con đường hy vọng.

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/253726Ngày đăng: 24-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.