Tranh vẽ: Thiên Quốc Nhạc Đoàn – người nhạc sĩ thổi sáo ngắnTác giả: Tụng Cổ Phong

[ChanhKien.org]

Bài thơ trên tranh:
春山悠悠百靈轉
巧手玉指按捺歡
清越玄亮飛疊唱
透出雲海化金蓮

Âm Hán Việt:
Xuân sơn du du bách linh chuyển
Xảo thủ ngọc chỉ án nại hoan
Thanh việt huyền lượng phi điệp xướng
Thấu xuất vân hải hoá kim liên

Tạm dịch:
Núi rừng mùa xuân du du trăm anh linh chuyển đổi
Ngón tay ngọc khéo léo điều khiển kiềm nén niềm vui
Nhạc hợp xướng sâu sắc bay bổng du dương
Lộ ra từ biển mây đóa hoa sen vàng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252479Ngày đăng: 05-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.