Hội hoạ Trung Quốc: Cung chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ![ChanhKien.org]

Xem hình có độ phân giải cao tại đây.

Các đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cung kính khấu đầu.

Chữ trong tranh vẽ:

Đệ tử Đại Pháp Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270476Ngày đăng: 21-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.