Hội hoạ: Phật quang phổ chiếuTác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]


Chữ trên bức tranh:

Phật quang phổ chiếu

Đại Pháp hồng truyền chính đại khung
Pháp quang phổ chiếu càn khôn chính
Đãng tận tà ác bại vật diệt
Thương vũ tầng tầng trình tường thụy

Tái Thanh vẽ vào mùa xuân năm Bính Thân

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/152406Ngày đăng: 27-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.