Hội hoạ Trung Quốc: Thánh địaTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Bài thơ:

见善题诗

其一
唐风新寺号龙泉
开坛讲法传真言
钟鼓洪音震天际
惊醒迷中亿万千

其二
新寺大唐风
缭缭白云生
青山依碧远
观此心念空

Âm Hán Việt:

Kiến thiện đề thi

Kỳ nhất
Đường phong tân tự Hào Long Tuyền
Khai đàn giảng Pháp truyền chân ngôn
Chung cổ hồng âm chấn thiên tế
Kinh tỉnh mê trung ức vạn thiên

Kỳ nhị
Tân tự Đại Đường phong
Liễu liễu bạch vân sinh
Thanh sơn y bích viễn
Quan thử tâm niệm không

Tạm dịch:

Thấy thiện làm thơ

Thứ nhất
Chùa mới triều Đường hiệu Long Tuyền
Khai đàn giảng Pháp truyền chân ngôn
Chuông trống hồng âm chấn động trời
Bừng tỉnh mê trung ức vạn thiên

Thứ hai
Triều Đường có chùa mới
Mây trắng lững lờ trôi
Núi xanh tựa ngọc bích
Xem này tâm niệm không

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/272066Ngày đăng: 14-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.