Tranh vẽ: Thánh liên tánTác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

“Thánh liên tán” là bức tranh của đệ tử Đại Pháp Đại Lục vẽ chứng thực Pháp.

Chú thích của người dịch:

Thánh liên tán (圣莲赞): ca ngợi, tán thưởng những học viên tu luyện tinh tấn, được ví như những đoá sen thánh khiết, thần thánh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/136817Ngày đăng: 29-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.