Hội họa Trung Quốc: Trời ban hồng phúcTác giả: Minh Tử, đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[ChanhKien.org]

Hình ảnh chất lượng cao

Một phần của bức tranh

Tranh công bút Trung Quốc: Trời ban hồng phúc, kích thước 110x90cm

Chú thích của người dịch: Công bút hay còn gọi là “Tế bút họa”, là thuật ngữ chỉ một họa pháp trong hội hoạ Trung Quốc. Công bút hướng tới sự công chỉnh, tinh mỹ, chú trọng miêu tả chân xác sự vật.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279945Ngày đăng: 15-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.