Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ[ChanhKien.org]

Đệ tử Đại Pháp Toronto, Canada kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Một gia đình đệ tử Đại Pháp ở thành phố Hamilton, Canada kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đan Mạch kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Đan Mạch kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Tây Ban Nha kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp tại Sydney kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp Sydney, Australia kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân Thiện Nhẫn hảo

Sư tôn vất vả rồi! 

Xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn, cảm ơn Sư tôn!

Hợp thập! Đệ tử cúi lạy

28/12/2022

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm gọi điện trên nền tảng DHT thuộc Trung tâm thoái đảng toàn cầu kính chúc năm mới Sư tôn

Các đệ tử Đại Pháp trong nhóm gọi điện trên nền tảng DHT thuộc Trung tâm thoái Đảng toàn cầu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm học Pháp trên nền tảng DHT thuộc nhóm gọi điện giải cứu toàn cầu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong đội tiếp sức khẩn cấp trên nền tảng DHT thuộc Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong nhóm gọi điện thoại chuyển tiếp đến bệnh viện trên nền tảng DHT thuộc Trung tâm thoái Đảng toàn cầu kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Trung tâm người cao tuổi thành phố St Louis thuộc miền Trung nước Mỹ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một nhóm các đệ tử Đại Pháp hải ngoại kiên trì phản bức hại chúc mừng năm mới Sư phụ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp trong hạng mục “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Vào thời khắc cuối cùng của thời mạt kiếp chúng con sẽ không để loạn tượng nơi thế gian dẫn động. Thưa Sư tôn, sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp của Thầy là cứu độ chúng sinh vào thời khắc nguy nan này. Khi đối mặt với những sinh mạng đáng trân quý ở Trung Quốc đại lục, cho dù việc giảng chân tướng có độ khó lớn đến mấy chúng con vẫn sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước), nhất định sẽ cống hiến trang web miễn phí “Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân” (https://github.com/yntd/changchunzx) cho tất cả chúng sinh.

Các đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh và Đại Liên ở New York cùng hợp thập

Các đệ tử Đại Pháp thuộc kênh truyền thông ở khu Midtown Manhattan, New York kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! Cảm tạ Sư tôn đã cứu độ!

Một gia đình bảy thành viên đệ tử Đại Pháp ở San Francisco, Mỹ quốc kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh và đệ tử Đại Pháp Đại Liên sống ở New York kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Kính chúc năm mới Sư tôn từ bi vĩ đại!

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một năm lại qua đi, năm 2023 sắp đến, đệ tử theo Sư phụ vượt qua mưa gió đã được 20 năm, vô cùng cảm tạ ơn bảo hộ và sự từ bi vô lượng của Sư tôn! Sư tôn đã phó xuất và gánh chịu cự đại để kéo dài thời gian cho nhiều chúng sinh hơn nữa được đắc cứu, chúng con chỉ có thể tuân theo lời dạy của Sư tôn, tranh thủ thời gian học Pháp nhiều hơn, thực tu bản thân, không cô phụ sứ mệnh cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh và đệ tử Đại Pháp Đại Liên sống ở New York hợp thập

Toàn thể đệ tử Đại Pháp Phần Lan kính chúc năm mới Sư tôn

Hai đệ tử Đại Pháp ở Giáo đường trắng, Phần Lan kính chúc năm mới Sư tôn. Cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn.

Đệ tử Đại Pháp Tokyo, Nhật Bản kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Một đôi vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Tokyo, Nhật Bản kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp tạm trú tại Kuala Lumpur, Malaysia kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ!

Nghênh tân từ cựu phú thi ngôn

Cảm ân Sư tôn Đại Pháp truyền

Cải biến nhân sinh thế giới quan

Tinh thần bão mãn thân thể kiện

Quỵ bái khấu thủ kính Sư tiền

Song thủ hợp thập ký chúc nguyện

Tuân Sư giáo hối ký tâm khảm

Bất phụ Sư tôn khuynh vô hạn

Các đệ tử Đại Pháp tạm trú tại Malaysia kính chúc Sư tôn vĩ đại từ bi một năm mới vui vẻ!

Tàng Đầu Thi: Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ 

Cảm ân Sư tôn nan biểu bạch

Ân Sư giáo hối minh tâm hoài

tôn nhật dạ thao tận tâm

Tôn chủ hữu tự khổ an bài

Từ bi cứu chúng thời tái diên

Bi mẫn mê chúng hoán thế nhân

Cứu nhân Sư tứ cửu chân ngôn

Độ chúng hồi thiên hỉ khai nhan

(Chú thích: Tàng Đầu Thi là thể loại thơ khi ghép các chữ đầu trong mỗi câu thơ lại thành một câu có nghĩa)

Các đệ tử Đại Pháp tạm trú tại Selangor, Malaysia kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nghênh tân hạ tuế nguyện Sư tiếu

Cảm ân Sư tôn bội thao lao

Nhật phục nhất nhật niên phục niên

Kỷ nhân năng tri kỷ nhân hiểu

Nhị thập dư tải Sư giáo đạo

Thân tâm cảm thụ chân mỹ hảo

Thế gian ngôn ngữ nan thuật tận

Duy hữu tu luyện năng tri hiểu

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại điểm chân tướng đường Alor, Malaysia kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Mang mang thương vũ khai tân nguyên

Sáng Thế Chủ Phật tố giang sơn

Hồng ma tiêu tẫn chúng sinh tiếu

Pháp Luân chuyển động Pháp vô biên

Thiệt xán liên hoa trừ tà ác

Truyền đơn triển bản hóa lợi tiễn

Pháp đồ hồng trần cứu hữu duyên

Bất phụ sứ mệnh úy Sư nguyện

Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục tạm trú tại Malaysia kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Nhật nhật mộc Phật ân

Triều triều cần tu luyện

Thời thời cứu chúng sinh

Nguyện Sư triển tiếu nhan

Đệ tử Đại Pháp cao tuổi quận Triều Dương, Bắc Kinh kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp huyện Trường Lĩnh thành phố Tùng Nguyên tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Ba thành viên của gia đình họ Lý ở quê nhà Trường Xuân chúc Thầy năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Các học viên mới ở quê nhà Trường Xuân kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Một học viên mới ở Trường Xuân kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Kính chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ

Ba thế hệ đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Đại Khánh bái lạy tạ ân Sư

Kính chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ

Một nữ đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Đại Khánh bái lạy tạ ân Sư

Kính chúc Sư tôn Tết Nguyên Đán vui vẻ. Cả gia đình bốn thế hệ của một đệ tử Đại Pháp 93 tuổi cư trú tại Hà Bắc kính dâng

25 đệ tử Đại Pháp từ phía tây huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

25 đệ tử Đại Pháp từ phía tây huyện Nghĩa tỉnh Liêu Ninh chúc Tết Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, trong năm mới này chúng con sẽ làm tốt việc giảng thanh chân tướng, làm tốt ba việc mà đệ tử cần làm, tu tốt bản thân, chính niệm chính hành mong chúng sinh được đắc độ, để Sư phụ yên tâm.

Hợp thập

25 đệ tử Đại Pháp từ phía tây huyện Nghĩa kính dâng

23/12/2022

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Giang Hán thành phố Kiềm Giang, đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hồ Bắc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Nam Kinh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Kính chào Sư tôn! Kính chúc thầy năm mới vui vẻ! Sư phụ đã vất vả rồi, đệ tử chúng con xin khấu tạ thầy. Thời gian còn lại không nhiều, chúng con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc.

Hai anh em đệ tử Đại Pháp ở thị trấn Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Kính chào Sư phụ! Kính chúc thầy năm mới vui vẻ! Cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ, trong năm mới này chúng con sẽ tiếp tục làm tốt ba việc, không cô phụ ơn cứu độ của thầy.

Đệ tử Đại Pháp tại Học viện Khoa học Trung Quốc kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp bang Missouri miền Trung Mỹ quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp ở Phật Sơn, Quảng Đông đang sống tại Mỹ quốc kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Canada gửi lời chúc mừng Giáng sinh, chúc Tết Nguyên Đán và chúc mừng năm mới tới Sư phụ

Đệ tử Đại Pháp Thái Lan kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279587Ngày đăng: 01-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.