Học viên hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ![ChanhKien.org]

Chúng con là đệ tử Đại Pháp hạng mục Chánh Kiến Việt ngữ nhất định tu luyện thật tốt, giúp nhiều chúng sinh hơn nữa thông qua các bài viết về Văn hóa truyền thống, từ đó có thể quay về với Thần, minh bạch chân tướng Đại Pháp và được đắc cứu. 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!Ngày đăng: 13-05-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.